Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten.

Om en sådan tvist uppstått, har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten skall dock först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd finns på:

www.advokatsamfundet.se